Strona 1 z 4

Dom Strzelecki (Strzelnica)

: 31 sty 2011, o 11:53
autor: Big Zbig
Proszę o informacje dotyczące powojennych losów budynku ,w którym aktualnie znajduje się Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul Targowej. Przed wojną budynek ten należał do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

Re: Dom Strzelecki (Strzelnica)

: 31 sty 2011, o 12:11
autor: zet48
Na początku Strzelnica Bractwa Kurkowego mieściła się przy Farze (w miejscu obecnego Centrum Kultury i Sztuki), dopiero gdy zaczęła przeszkadzać Bractwo przeniosło się na obecną ul. Targową. W 1910 roku zbudowano tam strzelnicę, a w około powstał kompleks ogrodów. W nowej siedzibie Bractwa do której przez tory prowadził mały mostek (łączył obecną 30-go Stycznia i Targową na wysokości Internatu) mieściły się sale klubowe, pokoje gościnne i sala restauracyjna z tarasem.
Po wojnie to zawsze był Internat, pracowała tam moja babcia.

Re: Dom Strzelecki (Strzelnica)

: 4 lut 2011, o 13:18
autor: Big Zbig
Przesyłam kolejne informacje dotyczące budynku dawnej Strzelnicy, a mianowicie fragment planu miasta z 1904 roku, na którym zaznaczony jest obszar całego kompleksu będącego w posiadaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (Schutzengilde Dirschau), oraz fotografię budynku z lat 30 ubiegłego stulecia. Na planie obiektu tego jeszcze nie ma, gdyż zbudowany został około 1910 roku.

Re: Dom Strzelecki (Strzelnica)

: 4 lut 2011, o 13:34
autor: zet48
Jak już wspomniałem Budynek Strzelnicy Bractwa Kurkowego przed 1910 rokiem mieścił się w okolicy Fary (dziś to miejsce zajmuje CKiS)

Re: Dom Strzelecki (Strzelnica)

: 6 lut 2011, o 13:21
autor: Big Zbig
Kontynuując dalej wątek dotyczący losów budynków będących w posiadaniu Bractwa Strzeleckiego, przedstawiam kolejne informacje na ten temat.
W latach 40-tych XIX wieku wykupiono część gruntu w pobliżu kościoła św. Krzyża ,na którym zbudowano okazały dom strzelecki ze strzelnicą. Jego otwarcie nastąpiło 1 lipca 1850 roku. Obiekt ten posiadający restaurację, dużą salę ,klub i winiarnię stał się miejscem spotkań i uroczystości nie tylko strzelców ale również społeczeństwa miasta.
Rozwój Tczewa spowodował,że dotychczas użytkowana strzelnica przestała odpowiadać wymogom bezpieczeństwa. Przyczyną takiego stanu rzeczy było stosowanie coraz to lepszej broni palnej przez brać strzelecką. Pod koniec XIX wieku majątek Gildii Strzeleckej powiększył się znacznie, gdy 31 lipca 1880 zmarł właściciel hotelu, Rudolf Hensel, który przez ponad 30 lat był jej członkiem. Przekazał on do dyspozycji tego stowarzyszenia 15000 marek, co stworzyło nowe perspektywy rozwoju bazy technicznej i lokalowej.
Kilka lat później zakupiono za 20000 marek parcelę o powierzchni 20 morgów pruskich (490 na 100 metrów ). Teren ten znajdował się na przedłużeniu poprzecznej drogi za ówczesną fabryką Muscata, po zachodniej stronie linii kolejowej Tczew-Bydgoszcz. Założenie parku , budowa hali strzeleckiej oraz 4 tymczasowych stanowisk odkrytych nastąpiło jeszcze w roku 1901. Pochłonęło to kwotę okołó 47000 marek.
Budowa nowego domu strzeleckiego została odłożona do czasu zbycia dotyczczas użytkowanego obiektu obok Fary. Całkowite zagospodarowanie terenu (budynek, park, strzelnica na 10 stanowisk, korty tenisowe, tory saneczkowe) zakończone zostało około roku 1910. Obiekty te służyły strzelcom do roku 1939, stając się również centrum rekreacyjnym i rozrywkowym dla mieszkańców miasta.
Niestety w drugiej połowie lat trzydziestych Bractwo miało kłopoty z zabezpieczeniem i utrzymaniem strzelnicy. Często następowały zmiany kolejnych dzierżawców. I tak od maja do grudnia1936 roku obiekty dzierżawiło małżeństwo Aleksy i Elżbieta Dargacz. Przestali płaciś dzierżawę (150 zł miesięcznie) i zrzekli się dalszego administrowania.
Kolejnymi dzierżawcami byli Antoni i Anna Rybaccy (od stycznia 1937 roku) oraz Edmund i Jadwiga Brzezińscy (do 15.11. 1937 roku) , Pod koniec 1937 roku przetarg wygrał Józef Mucha z Gdańska, administrując obiektami do wybuchu II wony światowej, kiedy to Bractwo zmuszone zostało do zaprzestania działalności a obiekty przejęły władze okupacyjne. Wielu jego członków życiem przypłaciło swoją przynależność do Bractwa.
Po wojnie, mimo czynionych starań pozostałych przy życiu członków Zarządu Bractwa, ówczesne władze PRL nie dopuściły do reaktywowania tej organizacji, co było powszechne w całej Polsce. Zaniedbane obiekty zostały "upaństwowione", część parku od strony torów kolejowych oraz bydynek główny przekazano do dyspozycji władz ożwiatowych, początkowo jako bursa zamiejscowych uczniów szkoły handlowej a po generalnym remoncie i przebudowie (zmieniającej zasadniczo wygląd zewnętrzny) w latach 60 -tych ubiegłego wieku , pełni do chwili obecnej funkcję internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.
Pozostała część parku wraz ze strzelnicą na 10 stanowisk 175 metrowych została przekazana jednostce Obrony Terytorialnej Kraju, która w okresie swojej działalności w sposób znaczący zmieniła wygląd tego terenu. Po jej rozwiązaniu w połowie lat osiemdziesiątych miejsce to przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową w ramach Osiedla"Strzelnica".
W wyniku tych działań w chwili obecnej tylko rzędy ponad stuletnich drzew dawnego parku pozwalają określić jego obszar i zarys osi strzeleckich.

Re: Dom Strzelecki (Strzelnica)

: 14 lut 2011, o 14:41
autor: Big Zbig
W książce p.t: "Chronik des Kreises Dirschau" autorstwa Otto Korthalsa (1969) zamieszczono wykonaną odręcznie panoramę miasta z lat międzywojennych, na której w górnej lewej części znajduje się zarys budynku Strzelnicy oraz przejście przez tory w miejscu obecnego Eatona.

Re: Dom Strzelecki (Strzelnica)

: 14 lut 2011, o 14:55
autor: zet48
Na zdjęciu Tczewa z 1929 roku również widać ten mostek

Re: Dom Strzelecki (Strzelnica)

: 19 lut 2011, o 18:41
autor: treviss
szkoda, że nie ma tego mostka znacznie by skrócił pieszym droge z czyzykowa na bajkowe osiedle.

Re: Dom Strzelecki (Strzelnica)

: 20 lut 2011, o 22:48
autor: Big Zbig
Ciągnąc dalej temat przedwojennej strzelnicy Brackiej,przedstawiam na załączonych fotografiach jej stan z końca ubiegłego wieku.
0000005.JPG
0000005.JPG (241.64 KiB) Przejrzano 1237 razy
0000005.JPG
0000005.JPG (241.64 KiB) Przejrzano 1237 razy
0000002.JPG
0000002.JPG (230.21 KiB) Przejrzano 1050 razy
0000002.JPG
0000002.JPG (230.21 KiB) Przejrzano 1050 razy

Re: Dom Strzelecki (Strzelnica)

: 27 mar 2011, o 22:21
autor: zet48
Dziś wygląda tak