Strona 1 z 1

Szkoła Podstawowa nr 11

: 6 lis 2013, o 23:42
autor: LukaszB
Historia szkoły z oficjalnej strony http://www.sp11.tczew.pl/?q=node/2" onclick="window.open(this.href);return false;

W związku z rozbudową osiedla zwanego Śródmieście II (dziś osiedle im. Garnuszewskiego) powstała potrzeba budowy szkoły dla małych mieszkańców powstających domów. W "Głosie Wybrzeża" z dnia 27. 01.1972 r. pojawiła się notatka:

"W rejonie Śródmieścia II w Tczewie rosną mury nowego budynku Szkoły Podstawowej dla Tczewa. Będzie to obiekt o 24 pomieszczeniach z dużą salą gimnastyczną i świetlicą. Szkoła ma być gotowa do końca lipca br. Natomiast roboty związane z zagospodarowaniem terenu trwać mają do października. Nowa placówka rozwiąże szereg bardzo trudnych problemów."

Budowę naszej szkoły rozpoczęto jesienią 70-tego roku. Kiedy wykonano już w całym obrysie fundamenty i rosły ściany parteru, zawitał do Szkoły Podstawowej nr 3 (obecnie Gimnazjum nr 2) inspektor i zaproponował mgr Franciszkowi Drelichowi stanowisko dyrektora szkoły na czas budowy. Dyrektor Drelich otrzymał mianowanie dyrektorskie 1 lutego 1972 roku, a wkrótce pieczęcie: firmową z napisem Szkoła Podstawowa Nr 11 w Tczewie oraz imienną. Obie w metalowych pudełeczkach zajmowały niewiele miejsca w teczce. To było całe biuro. Główną siłę roboczą stanowili żołnierze z tczewskiej jednostki wojskowej i sierżant Mieczysław Brykarczyk, późniejszy długoletni przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego naszej szkoły. Nie można zapomnieć o mistrzu Aleksym Klejnie, którego dziełem są dwa zegary słoneczne w narożnikach szkoły. Cech Rzemiosł Różnych ufundował piękną kronikę oprawioną w skórę.

Na kilkanaście dni przed otwarciem szkoły utworzono komitet obchodów. Zastępcą dyrektora została mianowana p. Erna Urbańska, która w połowie sierpnia 1972 r. włączyła się aktywnie do prac przygotowujących uroczystości otwarcia szkoły. Mobilizacja była wspaniała. Dnia 2 września 1972 r. nowa szkoła przyjęła w swe mury ośmiuset uczniów, których uczyło 32 nauczycieli w 26 oddziałach. Zaproszono władze, budowlanych, dyrektorów wszystkich szkół, przyjaciół z zakładów pracy rodziców. Grała harcerska orkiestra dęta. Sztandar wyhaftowany wg. projektu dyr. Drelicha wręczył szkole p. Włodzimierz Sak.

Zbliżała się rocznica Kopernikowska, 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Dyrektor Drelich zaproponował, by nowo wybudowaną szkołę nazwać imieniem sławnego Polaka. Wiosną 1973 r. urządzono w szkole pod czujnym okiem p. Henryka Komorowskiego wspaniałą wystawę filatelistyczną poświęconą w całości patronowi szkoły. W czerwcu 1973 r. nastąpił historyczny moment nadania szkole imienia.

Uczniowie mogli doskonalić swe umiejętności w kołach: fizycznym, plastycznym, zajęć praktycznych dziewcząt, geograficznym, biologicznym, matematycznym, chemicznym, żywego słowa, filatelistycznym, i kinowo-fotograficznym. Powstał chór i zespół muzyczny, SKS- sekcja siatkówki dziewcząt i chłopców, LOP, PCK, drużyna ZHP. Bardzo szybko zaczęła działać najważniejsza organizacja - Samorząd Uczniowski, którego pierwszą przewodniczącą została Basia Wiśniewska.

1 lutego 1982 r. dyrektorem SP 11 został mgr Kazimierz Kreft. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 1991 r. Szkoła liczyła wówczas 1400 uczniów, 5 klas uczyło się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie. Pracowało 60 nauczycieli i 25 osób personelu administracyjno-gospodarczego. Dyrektor Kreft z satysfakcją wspomina, że pod jego kierownictwem, przy współpracy wicedyrektorów- Erny Urbańskiej, Teresy Szczepańskiej, Franciszka Tochy, a później Wasyli Cychowskiej i Dariusza Makacia, jak również całego świetnego grona pedagogicznego, wszyscy uczniowie bez trudu zdawali egzaminy do wymarzonych szkół średnich, a później uzyskiwali bardzo dobre wyniki w nauce. Dlatego też wielu rodziców z innych rejonów zapisywało swoje dzieci do naszej szkoły. Ponadto dyrektor K. Kreft dużą uwagę zwracał na współpracę z Komitetem Rodzicielskim oraz zakładami opiekuńczymi, które łożyły pieniądze na remonty szkoły i pomagały w jej utrzymaniu. Niestety ze względu na brak funduszy nie udało się wybudować auli oraz szatni.

Od 1989 r. wychodzi redagowana przez uczniów gazetka pt. "Niebieski Mundurek". Dzięki zaangażowaniu opiekuna koła redakcyjnego p. Dariusza Makacia periodyk prezentował wysoki poziom potwierdzony zdobytymi wyróżnieniami (w 1991 wyróżnienie "Forum Gazetek Szkolnych", a w 1995 r. wyróżnienie "Polonistyki").

Kolejny dyrektor mgr inż. Grzegorz Tyda to były uczeń naszej szkoły. Od 1984 r. pracował jako nauczyciel fizyki. Pierwsze miesiące nie były łatwe. Niektórzy dawni nauczyciele zostali teraz jego kolegami. Szybko okazało się, że mógł zawsze liczyć na ich pomoc. W 1991r. zaproponowano mu objęcie stanowiska dyrektora szkoły. Nie była to łatwa decyzja. Ostatecznie propozycja została przyjęta, choć nowy dyrektor zdawał sobie sprawę z trudności, jakie napotka w związku ze zmianami w Polsce. Miał nadzieję, że uda mu się pokierować szkołą tak, by nie zmarnować osiągnięć poprzedników. Uważa, że to mu się udało. Do 1995 roku starał się zapewnić dzieciom i kadrze pedagogicznej odpowiednie warunki nauki i pracy. Okres spędzony w "jedenastce" uważa za niezmiernie ważny w swoim życiu.

Po rezygnacji mgr Grzegorza Tydy ze stanowiska dyrektora szkoły funkcję tę objął mgr Marek Trzciński, związany ze szkołą od 1981 roku tj. od początku swojej pracy w zawodzie nauczyciela. Był to czas przejmowania szkół przez władze samorządowe. Zaczęło to przynosić wymierne efekty. Można było kontynuować nauczanie dwóch języków obcych, wprowadzić klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego, zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-ruchowe, przy sali uruchomić siłownię. Dzięki zaangażowaniu pracowników szkoły, rodziców i uczniów wykupujących "cegiełki" powstała pracownia komputerowa.

W 1999 roku przeprowadzono reformę oświaty. W jej wyniku nasza szkoła prowadzi działalność edukacyjno-wychowawczą w zakresie szkoły podstawowej. Dziś szkoła to nie tylko budynek, w którym dzieci zdobywają wiedzę. To także miejsce, gdzie mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas na zajęciach sportowych i informatycznych, kursach językowych; rozwijać swoje zainteresowania w kołach przedmiotowych, teatralnych, chórze, zespole muzycznym, Kole Szachowym "Skoczek".

Re: Szkoła Podstawowa nr 11

: 6 lis 2013, o 23:53
autor: zielu
LukaszB pisze:Od 1989 r. wychodzi redagowana przez uczniów gazetka pt. "Niebieski Mundurek". Dzięki zaangażowaniu opiekuna koła redakcyjnego p. Dariusza Makacia periodyk prezentował wysoki poziom potwierdzony zdobytymi wyróżnieniami (w 1991 wyróżnienie "Forum Gazetek Szkolnych", a w 1995 r. wyróżnienie "Polonistyki").
Oj, debiutowało się na łamach "Niebieskiego Mundurka"... Dawne dobre czasy :)

Mam gdzieś zachomikowaną publikację z okazji 20-lecia placówki. Z ciekawymi zdjęciami z budowy szkoły. Jak znajdę, to umieszczę skany.