Szkoła Muzyczna

Awatar użytkownika

Autor Tematu
Jadzia
Moderator
Moderator
Pisarz Miejski
Pisarz Miejski
Reakcje:
Posty: 4184
Rejestracja: 30 sty 2011, o 20:23
Podziękował;: 300 razy
Otrzymał podziękowań: 290 razy
Płeć:
Kontakt:

Szkoła Muzyczna

#1

Post autor: Jadzia »

W związku z tym, że w szkoła w tym roku obchodzi swoje 70-lecie wypada coś naklikać :twiddle

Ze strony szkoły:

"Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tczewie istnieje już pięćdziesiąt lat. Jubileusz ten jest okazją do refleksji, sięgnięcia pamięcią wstecz, do badania zachowanych dokumentów, kronik szkolnych, rozmów z nauczycielami i uczniami, do podsumowania działalności tej placówki artystycznej.


Analizując początki, na uwagę zasługuje fakt, że już w rok po zakończeniu II wojny światowej powstała myśl założenia szkoły muzycznej w Tczewie. Entuzjastami jej i jednocześnie działaczami komitetu organizacyjnego szkoły byli: Adolf Galant, Rudolf Fitz, Bolesław Zemman.


Komitet powziął za zadanie uzyskanie u odpowiednich władz zezwolenia na założenie szkoły. Dla zorientowania się ile młodzieży w pierwszym rzucie zgłosi się do szkoły muzycznej, wysłano do wszystkich szkół na terenie miasta Tczewa odpowiednie ogłoszenie. W odpowiedzi zgłosiło się 200 kandydatów. Jednak sprawa utworzenia szkoły nie doszła do skutku. Dopiero w czerwcu 1947 r. po objęciu kierownictwa Powiatowego Referenta Kultury i Sztuki przez Marię Symfler, która energicznie zabrała się do pracy, podjęto wysiłki, w wyniku czego sprawa utworzenia szkoły odżyła na nowo i przybrała realny kształt.


Ta godna inicjatywa została poparta przez ówczesne władze miasta. Inicjatywę uznali za ważną: powiatowy starosta Jan Krassowski i kierownik oddziały administracyjnego Stanisław Grzechnik, którzy zwrócili się do Ministerstwa Kultury i Sztuki o zezwolenie na otwarcia szkoły muzycznej.


Dnia 1 października 1947 roku pismem okólnym Ministerstwa Kultury i Sztuki wyrażającym zgodę na otwarcie szkoły, powstała placówka pod nazwą-Szkoła Umuzykalniająca Powiatowego Związku Samorządowego i Niższa Szkoła Muzyczna.
Pierwszym jej dyrektorem został prof. Wacław Kmicic – Mieleszyński. Praca organizacyjna dyrektora Mieleszyńskiego nie była łatwa. W zajmowanym dotąd budynku poklasztornym pomieszczenia wewnętrzne w ogóle nie były dostosowane do nauki. Nie było ławek, tablic, pomocy naukowych ani instrumentów. Młodzież podczas nauki siedziała na parapetach okiennych i w oparciu na kolanach notowała wiadomości muzyczne. Trzeba podkreślić, iż zainteresowanie szkołą muzyczną było ogromne. Dzieci i młodzieży zgłaszało się bardzo dużo. Potrzebna była wykwalifikowana kadra nauczycielska.


Entuzjazm nie opuszczał ani pedagogów, ani uczniów, ani rodziców. Ze składek Komitetu Rodzicielskiego i pomocy finansowej Powiatowego Związku Samorządowego w krótkim czasie budynek zaczął przypominać szkołę.
Pierwszymi nauczycielami szkoły byli: Janina Arciszewska (instruktor muzyki), Helena Buzalska (fortepian), Gertruda Netkowska (fortepian), Kazimierz Piskorski (fortepian), Bolesław Zemman (akordeon), Tomasz Sochacki (skrzypce), Jan Wallek, Janina Wyrzykowska (śpiew), Rudolf Fitz (teoria). Do szkoły uczęszczało na początku 120 uczniów. W roku szkolnym 1948/49: Szkoła Niższa liczyła-83 pianistów i 24 skrzypków (razem 107 uczniów), Szkoła Umuzykalniająca: śpiew-6, akordeon-6, fortepian-64 (razem 76 uczniów).
Podczas wizytacji w styczniu 1949 roku A.M. Klechniowska postawiła wniosek o upaństwowienie obu szkół. Według sprawozdania z odbytej wizytacji Szkoły Muzycznej Powiatowego Związku Samorządowego w Tczewie z dnia 29 listopada 1949 roku (wizytator okręgowy – mgr Stefan Król), szkoła prowadziła dwa działy: dla dzieci i drugi dla młodzieży oraz dorosłych. Ogółem liczyła 281 uczniów, w tym dział dziecięcy – 202, dział młodzieżowy – 79. Oprócz lekcji gry na instrumentach oraz śpiewu solowego klasy zbiorowe miały następujące przedmioty teoretyczne: lekcje słuchania muzyki z pogadankami, kształcenie słuchu oraz naukę o muzyce. Szkoła została upaństwowiona zarządzeniem MKiS nr SO – 11328/49 z dnia 22 grudnia 1949 roku. Zgodnie z Zarządzeniem nr 83 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 grudnia 1949 roku w sprawie przejęcia przez MKiS na rzecz państwa samorządowych szkół artystycznych oraz Okólnikiem nr 80 Kancelarii Rady Państwa (L.dz.P.L.III.4/2047/49) w sprawie przekazania szkół artystycznych prowadzonych przez samorząd MKiS, Powiatowy Związek Samorządowy w Tczewie zdał na rzecz Ministerstwa Kultury i Sztuki Szkołę Muzyczną jako dotychczasowy jej właściciel protokołem zdawczo-odbiorczym spisanym dnia 7 stycznia 1950 roku w lokalu Szkoły Muzycznej Powiatowego Związku Samorządowego w Tczewie przy Placu Św. Grzegorza 6. Przyjęcia Szkoły Muzycznej dokonała komisja zdawczo-odbiorcza w następującym składzie: Stefan Król (przewodniczący, delegat wojewody gdańskiego), Stanisław Grzechnik (przedstawiciel Powiatowego Związku Samorządowego w Tczewie), Władysław Wróblewski (delegat Urzędu Skarbowego w Tczewie), Helena Chylicka (przewodnicząca Koła Rodzicielskiego), Wacław Kmicic-Mieleszyński (dyrektor szkoły). Budynku, w którym mieściła się szkoła, nie przekazano, gdyż był on własnością Zarządu Miejskiego w Tczewie. Majątek ruchomy szkoły przejęto zgodnie ze stanem faktycznym wg ksiąg inwentarzowej, materiałowej i bibliotecznej po dokładnym zbadaniu każdej pozycji na miejscu w obecności wszystkich członków komisji. Zainteresowanie placówką rosło. W roku szkolnym 1950/51 liczba uczniów wynosiła 332, a personel pedagogiczny liczył 27 osób. Państwowa Szkoła Muzyczna nie ograniczała się tylko do szkolenia młodzieży, ale podjęła również problem umuzykalniania społeczeństwa organizując liczne koncerty, audycje muzyczne i prelekcje w szkołach oraz w zakładach pracy i w salach dostępnych dla szerokich rzesz społeczeństwa.
W 1951 mury szkoły opuściło pierwszych 8 absolwentów z klas: fortepianu (6), klarnetu (1), śpiewu solowego (1).
Z dniem 28 sierpnia 1951 roku nastąpiło przejęcie szkoły przez nowego dyrektora Zygmunta Jackiewicza. Stan uczniów z dnia 1 września 1951 roku wynosił 283 osoby, w tym dział dziecięcy liczył 93 uczniów, a młodzieżowy 190.
Zainteresowanie szkołą w dalszym ciągu rosło, a liczna uczniów przekroczyła w latach pięćdziesiątych 400 osób.
Wobec tak ogromnego dopływu młodzieży wzrosła znacznie liczba personelu pedagogicznego. Sekretarzem szkoły został Feliks Brandl. Powstały sekcje fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, akordeonu, śpiewu solowego i instrumentów dętych. Na uwagę zasługuje fakt, że już w latach pięćdziesiątych została założona biblioteka, istniał gabinet lekarski, zdolni uczniowie otrzymywali stypendia, była nawet klasa kontrabasu.
W 1956 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Tczewie, został nim Leon Drążkowski i pełnił tę funkcję do 1969 roku.
Do najważniejszych z tych wydarzeń należały: koncerty z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego, 700-lecia Miasta Tczewa czy kolejnych rocznic istnienia szkoły muzycznej.
Od chwili utworzenia szkoła uczestniczyła w życiu kulturalnym miasta. Oprawę muzyczną różnych uroczystości i akademii tworzyły: orkiestra symfoniczna pod batutą E. Prochowskiego, chór kierowany przez Leona Drążkowskiego, zespół akordeonistów Mariana Gallusa, potem Henryka Rzepińskiego, orkiestra dęta Kubickich (Jana-ojca i syna-Jerzego), zespół smyczkowy kierowany przez Alfredę Bielską.
Dużą pomocą w kształceniu muzycznym dzieci i młodzieży stała się działalność ogniska muzycznego. Dostęp do kształcenia muzycznego zwiększyło otwarcie w roku 1970 filii ognisk w Turzu, Brzóstce i Sobowidzu.
Ognisko Muzyczne, jako placówka Stowarzyszenia Ognisk Artystycznych w Gdańsku, powstało w 1965 roku przy Państwowej Szkole Muzycznej w Tczewie, korzystając z pomieszczeń i instrumentów szkolnych (dyrektorem został Leon Drążkowski, ówczesny dyrektor Szkoły Muzycznej). W pierwszym roku działalności do ognisk uczęszczało 41 uczniów w klasach fortepianu i akordeonu. Wkrótce rozpoczęła się działalność koncertowa uczniów. Pierwszy popis odbył się w czerwcu 1971 roku, z okazji Dnia Dziecka w Turzu. W następnym roku zorganizowano koncert na zakończenie roku szkolnego w zasadniczej Szkole Zawodowej w Tczewie. Dzięki działalności ogniska i jego filii cały powiat tczewski zyskał zorganizowaną sieć placówek kształcenia muzycznego.
Dobrze układa się współpraca Państwowej Szkoły Muzycznej w Tczewie z równorzędnymi szkołami muzycznymi województwa oraz średnimi szkołami muzycznymi w Gdańsku i Akademią Muzyczną w Gdańsku. Wielu uczniów tczewskiej szkoły jest absolwentami uczelni gdańskiej i innych w Polsce.
Wielu z nich udziela się w orkiestrach symfonicznych, operowych, chórach; jest solistami nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
Niektórzy wrócili do szkoły tczewskiej by kształcić następne roczniki uczniów. Są to: Teresa Samojluk, Henryk Rzepiński, Barbara Gełdon, Eugenia Baniecka, Maria Franz, Krystyna Żuk, Jerzy Pulsakowski, Aniela Brandt, Kazimierz Ostrowski, Mirosław Czochór, Ludmiła Strzałkowska, Alicja Kiedrowska, Jolanta Rożnowska, Maria Konkol, Elżbieta Hawryluk.
Szkołę nie ominęły i smutne chwile. Pedagodzy pogrążeni w żałobie pożegnali dwóch nauczycieli skrzypiec – Bolesława Zemmana i Tomasza Sochackiego, instrumentów dętych – Jana Kubickiego, wiolonczeli – Mariana Gallusa, akordeonu – Henryka Rzepińskiego oraz klarnetu – Barbarę Gełdon.
Żeby życie szkoły dobrze funkcjonowało niezbędna jest praca administracji, pracowników obsługi i stroicieli. Bardzo sprawną i prężną organizację szkoła zawdzięcza Feliksowi Brandlowi, póżniej Halinie Gdaniec, Annie Gembusz, Jadwidze Rutkowskiej, Irenie Skórczewskiej, obecnie Ewie Szulc, Ewie Piaskowskiej, Jadwidze Jellonnek.
Jubilatka dużo zawdzięcza zakładom opiekuńczym, dawniej Rzemieślniczej Spółdzielni „JEDNOŚĆ”, następnie Pomorskiej Fabryce Drożdży, która do dnia dzisiejszego darzy szkołę sympatią i pomaga we wszystkich trudnych sytuacjach dzięki zainteresowaniu długoletniego jej dyrektora Ryszarda Dąbrowskiego
Bardzo ważne ogniwo funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej w Tczewie stanowili zawsze rodzice. To oni inspirowali swoje dzieci do pobierania nauki w drugiej szkole, to oni reprezentowali w Komitecie Rodzicielskim i aktywnie uczestniczyli w życiu szkolnym.
Chociaż kraj był w różnych sytuacjach, placówka zorganizowała wiele wycieczek, wyjazdów na koncerty i do opery, zabawy szkolne; przeznaczała pieniądze na zakup instrumentów, nut, nagród za udziały w konkursach a na koniec każdego roku – na nagrody dla absolwentów. Dzieci dojeżdżające miały możliwość korzystania w szkole z bufetu.
Działalność pedagogiczna i administracyjna każdej szkoły opiera się na kadrze dyrektorskiej. Najdłużej sprawowała funkcję dyrektora mgr Irena Łysakowska z Gdańska, za jej kadencji miały miejsce dwa ważne wydarzenia: kapitalny remont szkoły oraz przekształcenie Ogniska Muzycznego w Pelplinie w filię Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tczewie (01.02.1972 r.).
Gruntowny remont i unowocześnienie sal spowodowały przeprowadzenie się na kilka lat do Szkoły Podstawowej Nr 10. Dzięki gościnności tej placówki nauka uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Tczewie nie została przerwana. Filia w Pelplinie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Uczęszczają do niej uczniowie Pelplina i okolicznych miejscowości. Jej działalność poświęcony jest oddzielny rozdział.
„Teraźniejszość” oznacza dla szkoły czas od roku 1989 do chwili obecnej. Rok 1989 był przełomowym rokiem dla całego kraju. A zmiana systemu polityczno-gospodarczego nie pozostała bez wpływu na życie szkoły. W tym też roku nowym dyrektorem dzisiejszej Jubilatki została mgr Danuta Milczewska, która po ukończeniu Akademii Krakowskiej przybyła w 1978 r. do Tczewa i tu realizuje swoje plany muzyczne.
Miasto Sambora zmienia swe oblicze. Pięknieje Plac Św. Grzegorza: posadzka mozaikowa, stylowe latarnie i zieleń dodają uroku otoczeniu Państwowej Szkoły Muzycznej w Tczewie. W szkole wykonuje się bieżące remonty, zmienia się wystrój auli. Zakupuje się nowe instrumenty, by wymienić już te najbardziej zużyte i stare. Od roku 1989 przybyło ponad 30 instrumentów. Szkoła wzbogaciła się o dobrej klasy sprzęt do odbioru muzyki.
Każdego miesiąca odbywają się koncerty, na które składają się popisy uczniów lub znanych muzyków z Filharmonii Bałtyckiej, studentów i absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku, a nawet jazzmenów /zespół Adama Wendta/.
Tradycją staje się też muzykowanie nauczycieli Szkoły: zespołu kameralnego w składzie Alicja Kiedrowska i Krystyna Czocher - skrzypce, Kornelia Rudka - altówka, Ludmiła Strzałkowska - wiolonczela, Jerzy Pulsakowski - gitara, Ireneusz Chylewski - fortepian oraz solistów: Tomasza Walczaka - fortepian, Danuty Wilmy - akordeon, Sławomira Dombrowskiego - gitara. Nauczyciele grają także w zespołach razem z uczniami.
Uczniowie szkoły biorą udział w życiu miasta. Ich występy stanowią oprawę muzyczną wielu imprez w Muzeum Wisły, w Tczewskim Centrum Kultury, w Związku Niewidomych, w tczewskich szkołach, kościołach, w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych oraz Radzie Miejskiej. Włączyli się tez w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na uwagę zasługuje fakt, że występują nie tylko soliści, ale zespoły: smyczkowy Alicji Kiedrowskiej, instrumentów dętych drewnianych i fletów prostych Marii Franz, gitarowy Jerzego Pulsakowskiego, wiolonczelowy Mirosława Czochóra, rytmiczny Jolanty Różnowskiej. Od roku szkolnego 1996/97 wznowił działalność chór kierowany przez Anielę Brandt.
Na koncertach w swoich murach Jubilatka, obok uczniów i rodziców, gości przedszkolaków oraz wychowanków Podstawowej Szkoły Specjalnej. Miłe są także odwiedziny absolwentów. Dla przyszłych uczniów organizowane są pokazy instrumentów. Niektóre popisy powtarzają się cyklicznie. Kultywuje się też polskie tradycje dając coroczny koncert kolęd. Najzdolniejsi uczniowie prezentują swe umiejętności i muzykalność w okręgowych przesłuchaniach fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary klasycznej, instrumentów dętych na Festiwalu Muzyki Słowiańskiej, podczas Kaszubskich Spotkań Akordeonowych w Kościerzynie i Kociewskich Spotkań Kameralnych w Starogardzie Gdańskim.
Festiwal Muzyki Słowiańskiej to największa cykliczna impreza organizowana przez Szkołę Muzyczną w Tczewie od 1990 roku dla szkół muzycznych I stopnia z województw gdańskiego, elbląskiego i słupskiego.
Imprezą tą udało się zainteresować władze miasta. Puchar funduje prezydent Miasta Tczewa, cenne nagrody - Zarząd Miasta, Pomorska Fabryka Drożdży oraz Komitet Rodzicielski Szkoły. Podczas Festiwalu wymieniane są doświadczenia artystyczne i chociaż jest on konkursem, młodzi muzycy cenią sobie atmosferę tu panującą.

Długo dojrzewała myśl, by Państwowa Szkoła Muzyczna w Tczewie miała swego patrona. Nauczyciele przedmiotów teoretycznych przeprowadzili sondaż wśród młodzieży. Wybór padł na kompozytorkę Janinę Garścię. Uczniów satysfakcjonowało to, że Janina Garścia tworzy właśnie dla nich. Kompozytorka przysłała bardzo serdeczny list wyrażający zgodę na patronowanie Szkole. W niniejszej publikacji poświęcamy jej osobny rozdział.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tczewie jest w środowisku popularna. Co roku odbywał się nabór nowych uczniów do dwóch działów: dziecięcego i młodzieżowego w klasach: fortepianu, akordeonu, fletu, klarnetu, oboju, fagotu, saksofonu, trąbki, waltorni, skrzypiec, wiolonczeli, gitary.
Od roku szkolnego 1996/97, zamiast dotychczasowych działów: dziecięcego i młodzieżowego, wprowadzono nowe cykle nauczania. Cykl 3-letni obejmuje naukę gry tylko na instrumentach dętych. W szkole są to: flet, klarnet, fagot, trąbka, puzon, waltornia. Dział dziecięcy to obecnie cykl 6 – letni z grą na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze. Próg wiekowy przyjętych uczniów obniżono do 14 lat.
Jubilatka kształci rocznie do 200 uczniów/razem filią w Pelplinie/. Imię Szkoły rozsławiają uczniowie, którzy dostają się do średnich szkół muzycznych Gdańska i Elbląga, a później kończą Akademie Muzyczne i Wyższe Szkoły Pedagogiczne. Niektórzy zasilają Harcerską Orkiestrę Dętą druha Jerzego Kubickiego, Orkiestrę Dętą PKP, chóry tczewskie, są nauczycielami w szkołach podstawowych, zakładają zespoły muzyczne.
Do Jubilatki powracają jej wychowankowie, którzy po ukończeniu studiów muzycznych chcą właśnie w Tczewie kształcić utalentowaną młodzież.
Od 1989 roku są to: Krystyna Dettlaff - Czocher, Danuta Wilma, Katarzyna Przybyłowska, Marek Gleinert. Osiągnięciem jest również to, że posiada muzykujący zespół rodzinny w składzie: Alicja i Magdalena Kiedrowskie – skrzypce, Monika Kiedrowska- flet boczny, Szymon Kiedrowski – wiolonczela. Członkowie zespołu są wychowankami tczewskiej szkoły muzycznej.
Na sukcesy odnoszone przez Szkołę pracują nauczyciele instrumentaliści, teoretycy, akompaniatorzy, pracownicy administracji i obsługi. Wszyscy oni obciążeni są praca dodatkową. Bibliotekę prowadzi Ludmiła Strzałkowska, Samorządem Szkolnym opiekuje się Aniela Brandt. Od września 1995 roku wznowił działalność Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Reasumując trzeba powiedzieć, że Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tczewie spełnia ważną rolę dla rozwoju miejscowego życia muzycznego. Dorobek jej przedstawiają nie tylko osiągnięcia dydaktyczne. Szkoła stanowi w Tczewie rodzaj ośrodka skupiającego zainteresowanie muzyczne miejscowego społeczeństwa.
Poprzez środowiskową działalność koncertową uczniów, pedagogów oraz organizację koncertów artystów występujących gościnnie, stoi przez wiele lat w centrum życia muzycznego miasta, skupiając zainteresowania władz i społeczeństwa. Daje szansę nie tylko poszerzeniu wykształcenia i umiejętności, ale uczy też wrażliwości i poczucia piękna, obowiązkowości i pracowitości.
http://www.psm.tczew.pl/index.php/o-szk ... cie-szkoly

W gratisie fotka z jednego z albumów p. Golickiego:
"Album Tczewski. Fotografie po 1945 roku", cz. 4 - J. Golicki
"Album Tczewski. Fotografie po 1945 roku", cz. 4 - J. Golicki

Edukacja w szkole muzycznej była bardzo popularna. Wielu młodych tczewian pragnęło pogłębić swoje pasje muzyczne i umiejętności warsztatowe. W szkole uczyli znakomici przedwojenni specjaliści - muzycy, dyrygenci chórów i orkiestr dętych. Liczba uczniów systematycznie rosła we wszystkich klasach, sekcjach instrumentów. Pod koniec roku szkolnego odbywały się doroczne popisy, przesłuchania uczniów (gra Maria Chylicka) i spotkania towarzyskie rodziców z pracownikami szkoły".

Fotka z 1953 r.

W najbliższy czwartek (19/10/2017 r.) odbędą się oficjalne uroczystości :)
Awatar użytkownika

LukaszB
Burmistrz
Burmistrz
Reakcje:
Posty: 7998
Rejestracja: 21 sty 2011, o 17:54
Lokalizacja: Tczew
Podziękował;: 695 razy
Otrzymał podziękowań: 563 razy
Płeć:
Kontakt:

Re: Szkoła Muzyczna

#2

Post autor: LukaszB »

Z allegro
Załączniki
photo.jpg
Za ten post autor LukaszB otrzymał podziękowanie:
Wałasz (7 gru 2020, o 10:15)
Ocena: 12.5%
"Nasze czyny mogą jednakowoż przetrwać długo, o ile otrzymają potwierdzenie poprzez słowa świadków lub uratują pamięć dzięki spisaniu" Sambor II
ODPOWIEDZ